Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia

Zapobieganie wypadkom przy pracy i zagrożeniom zdrowia pracowników

Dobre samopoczucie naszych pracowników jest dla nas bardzo ważne. Szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach nieobecność pracownika może spowodować poważne zakłócenia w prowadzeniu działalności.

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia

Nasze usługi:

 • Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pracy
 • Konsultacje w zakresie zakładowej opieki medycznej
 • Doradztwo w dziedzinie środków ostrożności w zakresie ochrony zdrowia pracowników
 • Doradztwo w zakresie ochrony zdrowia
 • Doradztwo w zakresie kształtowania miejsc pracy

 

Zalety

 • spełnienie prawnego obowiązku ochrony pracowników spoczywającego na przedsiębiorcach
 • znaczne ograniczenie ryzyka odpowiedzialności przedsiębiorcy
 • bezproblemowe kontrole przeprowadzane przez stowarzyszenia branżowe i inspektoraty przemysłowe
 • skuteczność: bezpieczeństwo pracy się opłaca, ponieważ każde euro zainwestowane w profilaktykę zawodową zazwyczaj się zwraca
 • brak wypłaty odszkodowań zwrotnych na rzecz towarzystwa ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej pracodawców po wypadku
 • brak subrogacji/zwrotu płatności na rzecz pracowników objętych zwolnieniami z przedsiębiorstwa.
 • brak odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznane krzywdy i cierpienia
 • brak konsekwencji prawnych
 • unikanie strat w godzinach pracy i związanych z tym kosztów.

 

Nasze usługi

 
 
 

 

Nasze oddziały

Jesteśmy w pobliżu.

Znajdź najbliższą placówkę