Optymalizacja procesów rekrutacyjnych

Optymalizacja procesów rekrutacyjnych

Rekrutacja: zatrudnienie odpowiednich pracowników i to w odpowiednim czasie i miejscu.

Rekrutacja ma na celu zapewnienie firmom pracowników posiadających wysokie kwalifikacje zgodnie z ich oczekiwaniami i przy zachowaniu niewielkich kosztów.

Optymalizacja procesów rekrutacyjnych

 

Na podstawie przesłanego ogłoszenia o pracę firma otrzymuje aplikacje. Zazwyczaj składają się one z listu motywacyjnego, życiorysu ze zdjęciem aplikacyjnym, referencji zawodowych i świadectw szkolnych lub dyplomów itp. Otrzymane dokumenty aplikacyjne są weryfikowane zgodnie z priorytetami określonymi w profilu wymagań i warunkami wstępnymi. W Walter-Fach-Kraft mamy własne kryteria, według których oceniamy aplikacje, w tym również wizualne wrażenie dotyczące dokumentów aplikacyjnych.

Po zakończeniu procedury selekcji wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wyrobienie sobie osobistego wrażenia o kandydacie. To zazwyczaj mówi więcej niż jakikolwiek pisemny formularz zgłoszeniowy.

W celu podjęcia decyzji, którzy kandydaci mają zostać zatrudnieni, a którzy nie, wypełniany jest arkusz oceny dla każdej rozmowy kwalifikacyjnej. Dopiero wówczas decyduje się, którzy kandydaci zostaną zatrudnieni. Otrzymują oni potwierdzenie, wszyscy inni pisemną odmowę.

Dni próbne:  Niektóre przedsiębiorstwa dają jednak kandydatom możliwość przepracowania okresu próbnego przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy o pracę.

 

Zalety

  • Duży wybór kandydatów
  • nowe bodźce przeciwdziałają zmęczeniu operacyjnemu
  • Brak kosztów szkoleniowych (lub bardzo niskie), ponieważ kwalifikacje kandydata są porównywane z wymaganiami dotyczącymi danego ogłoszenia

 

Nasze usługi

 
 
 

 

Nasze oddziały

Jesteśmy w pobliżu.

Znajdź najbliższą placówkę