Häufige Fragen

Hier finden Sie ein paar Hinweise:
 • firma założona w 1997 r.
 • średniej wielkości dostawca usług personalnych
 • ok. 1.500 zatrudnionych pracowników
 • ok. 30 biur w Niemczech, Austrii i Polsce
 • zarządzana przez właściciela
 • siedziba główna w Fuldzie (Hesja)
 • myśl przewodnia przedsiębiorstwa:
  Zadowoleni pracownicy = zadowoleni klienci

 • znana również jako praca agencyjna
 • charakterystyczny jest trójstronny stosunek między biurem pośrednictwa pracy, pracownikiem czasowym i zleceniodawcą
 • pracownik jest zatrudniony na stałe przez agencję pracy tymczasowej za wynagrodzeniem…
 • … i pracuje w firmie klienta przez określony czas.
 • pracodawcą jest zatem agencja pracy tymczasowej, ale pracownik świadczy usługi w przedsiębiorstwie, które potrzebuje zarówno jego, jak i jego potencjału
 • praca tymczasowa jest prawnie równa regularnym stosunkom pracy

 • nie ma żadnej
 • rozumie się przez to, że osoba zatrudniona (pracownik tymczasowy) nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy ( wypożyczającego), lecz na rzecz osoby trzeciej („pracodawcy użytkownika”)
 • pracownik zostaje zatem pozostawiony do dyspozycji pracodawcy użytkownika
 • w związku z tym stosowna ustawa nosi również nazwę ustawy o zatrudnieniu tymczasowym (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG)

 • Nie!
 • Jesteś zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej na stałe…
 • …i na koniec danego zlecenia otrzymujesz nowe
 • jesteś pracownikiem stale zatrudnionym
 • i zmieniasz tylko od czasu do czasu firmę klienta, w której pracujesz

 • Pracownicy czasowi są zatrudniani na stałe.
 • jedyna różnica: nie jesteś zatrudniony przez firmę klienta, w której pracujesz
 • umowa o pracę jest zawarta z dostawcą usług personalnych…
 • … który jest zatem również Twoim pracodawca.

 • Celem pośrednictwa pracy jest zatrudnienie pracownika na czas nieokreślony w przedsiębiorstwie.
 • Pracownicy czasowi podejmują natomiast pracę w ramach zadań tymczasowych.
 • Te zadania często prowadzą do przejęcia w firmie klienta.

 • Oczywiście!
 • podobnie jak wszyscy inni pracownicy, pracownicy tymczasowi są objęci systemem ubezpieczeń społecznych.
 • opłacane są wszystkie składki
 • uprawnienia urlopowe, zasiłek chorobowy itp. mają zastosowanie jak w każdej innej branży.

 • praca tymczasowa jest objęta układami zbiorowymi, które gwarantują sprawiedliwe wynagrodzenie
 • w zależności od branży i zakresu działalności, możliwe są dopłaty.

 • zależy to całkowicie od klienta i jego potrzeb
 • projekt może trwać kilka dni, ale także kilka tygodni/miesięcy
 • zależy to od tego, czy poszukiwana jest wymiana krótkoterminowa czy np. istnieją długoterminowe potrzeby kadrowe

 • oczywiście!
 • często pracownicy czasowi, którzy sprawdzają się podczas wykonywania zlecenia w przedsiębiorstwie klienta, są przejmowani na stałe
 • w związku z tym pracownicy poszukujący pracy na czas nieokreślony dobrze trafili

 • zaangażowanie, niezawodność i pewien stopień elastyczności
 • z reguły nie ma ograniczeń dotyczących pracy tymczasowej.
 • agencja pracy tymczasowej przydzieli Ci zadanie zgodnie z Twoimi umiejętnościami i kwalifikacjami
 • dlatego też praca tymczasowa to szansę na znalezienie pracy dla każdego

 • praca tymczasowa jest powszechna w wielu branżach
 • w ostatnich latach największy wzrost ofert pracy tymczasowej odnotowano w sektorze usług
 • Istnieją jednak również sektory, w których pracownicy czasowi nie mogą być zatrudniani: np:
  – podstawowa działalność budowlana (dekarze, glazurnicy, inżynierowie budownictwa itp.)
  – a także ogrodnictwo i ogrodnictwo krajobrazowe

 • to oczywiste: nie.
 • pracownicy o wysokich kwalifikacjach są również zatrudniani w pracach tymczasowych
 • przykładowo specjaliści IT, inżynierowie i wiele innych zawodów jest zatrudnianych przez dostawców usług personalnych.

 • bardzo proste: upewnij się, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej omawiane są zarówno Twoje kwalifikacje, jak i Twoja indywidualna sytuacja.
 • Dostaniesz prawidłową umowę o pracę…
 • … która reguluje, między innymi, prawidłowe stosowanie odpowiedniego układu zbiorowego.
 • Dobrą wskazówką jest również nieograniczone zezwolenie agencji pracy tymczasowej na udostępnianie pracowników tymczasowych.

 • liczba pracowników tymczasowych wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat o ponad 40 procent.
 • obecnie ponad milion osób jest zatrudnionych jako pracownicy tymczasowi.
 • udział pracowników tymczasowych w całkowitym zatrudnieniu wynosi 2,8%.
 • w sektorze magazynowym i pocztowym udział ten wynosi 12%.
 • w obróbce metali, udział ten wynosi prawie 15%.
 • Praca tymczasowa pozwala firmom na elastyczność w zwiększaniu liczby pracowników w krótkim czasie.
 • oraz oferuje w szczególności osobom pozostającym bez pracy przez dłuższy czas oraz osobom o niskich kwalifikacjach szansę wejścia na rynek pracy

 

Nasze usługi

dla kandydatów

Poznaj korzyści już teraz