Nasz blog

Wiadomości ze świata pracy

SŁOWNICZEK: pracownik magazynu w Niemczech

Dziś na świecznik bierzemy słownictwo z zakresu logistyki, które przydatne będzie m.in. w takich zawodach jak: magazynier, komisjoner, operator wózka widłowego.

 • die Ausstattung – wyposażenie
 • der Kunde, die Kunden – klient
 • das Gut, die Güter – dobro
 • der Ort, die Orte – miejsce
 • der Zustand, die Zustände – stan
 • der Laden, die Läden – sklep
 • der Absatz – sprzedaż, zbyt
 • die Steuerung – kontrola
 • schätzen – szacować
 • die Menge, die Mengen – ilość
 • der Markt, die Märkte – rynek
 • der Warenfluss, die Warenflüsse – przepływ towarów
 • der Logistik-Markt – rynek logistyczny
 • das Ersatzteil, die Ersatzteile – część zamienna
 • ausliefern – wprowadzać do obrotu, na rynek; dostarczać
 • zusammenstellen – składać, montować
 • die Bestellung, die Bestellungen – zamówienie
 • anbieten – oferować
 • vertreiben – dystrybuować
 • das Sortiment, die Sortimente – asortyment
 • das Lager, die Lager/Läger – magazyn
 • die Verkaufsstelle, die Verkaufsstellen – miejsce, punkt sprzedaży
 • der Produktionsstandort, die Produktionsstandorte – miejsce produkcji, zakład produkcyjny
 • die Fabrik, die Fabriken – fabryka
 • der Betrieb, die Betriebe – zakład
 • der Einzelhandel – handel detaliczny
 • die Einzelhandelskette, die Einzelhandelsketten – sieć sklepów detalicznych
 • die Großhandlung – hurtownia
 • der Großhandel – hurt
 • arbeiten – pracować
 • liefern – dostarczać
 • verantwortlich sein (für + Akk.) – być odpowiedzialnym za
 • abholen – odbierać
 • aktualisieren – aktualizować
 • der Arbeiter – pracownik
 • der Lagerarbeiter – pracownik magazynu, magazynier
 • der Versand – wysyłka (też: die Auslieferung)
 • die Versandabteilung, die Versandabteilungen – dział wysyłki
 • der Transportplan, die -pläne – plan, harmonogram transportu, przewozów
 • das Einlagern – przyjęcie towarów (też: der Wareneingang)
 • das Auslagern – wydanie towarów (też: der Warenausgang)
 • die Lieferung – dostawa
 • der Empfänger – odbiorca
 • der Personalleiter – kierownik działu personalnego
 • der Auftrag, die Aufträge – zlecenie
 • kundengerecht – zgodnie z oczekiwaniami klienta
 • ausführen – wykonywać, realizować
 • abstimmen – uzgadniać coś
 • überprüfen – sprawdzać coś
 • die Bestellung, die Bestellungen – zamówienie
 • die Ware, die Waren – towar
 • die Lagerplanung – planowanie magazynu
 • die Intralogistik – logistyka wewnętrzna
 • die Kundenbetreuung – obsługa klienta
 • der Auftrag, die Aufträge – zlecenie
 • die Versorgungskette – łańcuch dostaw
 • die Lagertechnik – urządzenia techniki magazynowej
 • die Lagerhaltung – magazynowanie
 • die Lagerfläche, die Lagerflächen – powierzchnia magazynowa
 • der Bereich, die Bereiche – strefa
 • die Sendung, die Sendungen – przesyłka
 • die Stapellagerung – system wysokiego składowania
 • die Eingangskontrolle, die Eingangskontrollen – kontrola przyjęcia towarów do magazynu
 • die Ausgangskontrolle, die Ausgangskontrollen – kontrola wydania towarów z magazynu
 • das Scannen – skanowanie
 • die Folierung – foliowanie
 • die Etikettierung – etykietowanie
 • die Monopaletten – palety jednorodne
 • die Mischpaletten – palety mieszane
 • der innenbetriebliche Transport – transport wewnętrzny
 • industrielle Güter – dobra, towary przemysłowe
 • das Depot – magazyn
 • die Lebensmittel – produkty spożywcze
 • die Gefahrgüter – towary niebezpieczne
 • das Paket, die Pakete – paczka
 • die Automatisierung – automatyzacja
 • die Abwicklung von Aufträgen – realizacja zleceń
 • das Zentrallager, die Zentralläger – magazyn centralny
 • der Gegenstand – przedmiot
 • der Bericht, die Berichte – raport
 • die Unterlagen – dokumenty (też: die Papiere)
 • der Datumsstempel – datownik
 • der Ordner – segregator
 • die Abteilung, die Abteilungen – dział
 • die Kommissionierung – komisjonowanie
 • der Lieferschein, die Lieferscheine – list przewozowy, potwierdzenie odbioru dostawy