Slidermotiv Walter sucht dich als Fachkraft
Slider mobil

Walter-Fach-Kraft: Praca tymcz­asowa i leasing pracowniczy

Znale­zienie nowej pracy wiąże się z wieloma trudnościami. Z naszą pomocą możesz znaleźć stabilne zatrud­nienie bez względu na to czy szukasz swojej pierwszej pracy, czy jesteś doświad­c­zonym profes­jo­na­listą. Znajd­ziemy pracę odpowiednią do Twoich kwalifikacji.

Na naszej stronie inter­netowej znajd­ziesz aktualne ogłoszenia o pracę. Poruszamy się po różnych branżach: od produkcji po rzadkie zawody specja­lis­tyczne. Dzięki rozległej sieci oddziałów na terenie Niemiec, Austrii i Polski posiadamy dużą bazę Klientów. Osobiście znamy menedżerów perso­nalnych naszych partnerów.

Jak możesz wziąć udział w rekrutacji i znaleźć pracę? To proste! Zadzwoń bezpoś­rednio na naszą infolinię lub skontaktuj się z nami mailowo.

I am walking
 • Możliwość zatrud­nienia w krótkim czasie
 • Członek iGZ
 • Od 25 lat zarządzana przez założycieli
 • Certy­fikat ISO 9001

Zadzwoń i dowiedz się więcej lub umów się na spotkanie w naszym oddziale we Wrocławiu

Sprawdź aktualne oferty pracy:

Dlaczego współpraca z Walter-Fach-Kraft się opłaca?

Korzyści dla wnioskodawców

Naszym kandy­datom oferujemy uczciwe warunki pracy, bezpiec­zeństwo oraz perso­nalne wsparcie koordynatora.

 • wypłata zgodna z iGZ

 • wszystkie ustawowe świad­c­zenia społeczne

 • zakładowy program emerytalny

 • ochrona przed zwolni­eniem, ubezpiec­zenie zdrowotne, wypadkowe, emery­talne, od bezro­bocia i opieki długoterminowej

 • renomowane firmy w regionie – rozbu­dowana sieć Klientów

 • pełne wsparcie koordy­na­torów w sprawach urzędowych i zawodowych

Korzyści dla firm

Szybkie i sperso­na­lizowane pośred­nictwo zatrud­nienia pracow­ników tymczasowych. 

 • specja­li­zacja w zakresie elasty­cznych koncepcji personalnych

 • całkowite lub częściowe przejęcie procesu składania wniosków

 • szybki czas rekrutacji

 • duża pula kandy­datów z wykwa­li­fi­kowanymi specjalistami

 • wsparcie w przypadku braków kadrowych (warunki sezonowe, szczyty zamówień, absencja chorobowa)

 • personel tymcz­asowy dla projektów krótko- lub średnioterminowych

 • odciążenie Klienta z zadań rekrutacyjnych

 • indywi­dualne wsparcie i precy­zyjna ocena wymagań

 • płatność tylko po pomyślnie przepro­wad­zonej rekrutacji

 • w przypadku umów o pracę tymcz­asową istnieje możliwość na przenie­sienie do bezpoś­red­niego zatrudnienia

Walter-Fach-Kraft Personal GmbH to niemiecki praco­dawca specja­li­zujący się w zatrud­nianiu specja­listów na terenie Niemiec, Austrii oraz Polski. Rekru­tujemy od 25 lat! Dokładność i dbałość to cechy charak­tery­zujące przepro­wadzane przez nas rekrutacje. Rozpo­cznij współpracę z Walter-Fach-Kraft i dołącz do grona zadowo­l­onych Klientów / Fachowców.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzep­tieren Sie die Daten­schutz­er­klärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Więcej niż dostawca usług personalnych

Obecnie posiadamy 30 oddziałów na terenie Niemiec, Austrii i Polski – zapewnia to dużą elasty­czność i szybki czas reakcji. Wszystko zaczęło się w 1997 roku od dwuoso­bowego biura w piwnicy. Na ten moment odnosimy sukcesy, jako dostawca usług perso­nalnych zatrud­niając ponad 1.500 pracow­ników w naszych oddziałach.

Człowiek jest centrum naszej filozofii korpora­cyjnej: zadowolony Pracownik = zadowolony Klient.

Posiadamy certy­fikat SCP i ISO 9001 oraz jesteśmy członkiem Inter­es­sen­verband Deutscher Zeitar­beits­un­ter­nehmen (IGz).

Znale­zienie odpowiedniej pracy

Internet wprowadził poszu­ki­wania pracy w zupełnie inny wymiar. Szukanie w gazetach czy z pomocą znajomych stało się przes­złością. Obecnie wystarczy kilka kliknięć do złożenia aplikacji. Wykor­zys­tujemy moc internetu oraz doświad­c­zenie rekru­terów do znale­zienie najlepszej dla Ciebie oferty.

Szukanie pracy nie może być prostsze

Przysyłasz do nas swoje CV, abyśmy mogli utworzyć profil przedsta­wiający Twoje kwali­fi­kacje. Następnie wykor­zys­tując sieć naszych oddziałów dopaso­wujemy ofertę idealną dla Ciebie!