Spotkanie wideo

Cieszymy się, że zechcieli Państwo przepro­wadzić z nami wywiad wideo. W e‑mailu z zapro­szeniem znajd­ziesz link, w który należy kliknąć.Potrzebny może być również PIN lub hasło, które również znajd­ziesz w e‑mailu.

Aby wszystko działało płynnie, należy pamiętać o nastę­pu­jących kwestiach:

Komputer osobisty

 • Stabilne połąc­zenie inter­netowe (połąc­zenie inter­netowe DSL/LTE lub WLAN)
 • krzywka
 • mikrofon
 • Zestaw słuchawkowy, słuchawki lub głośniki. Zestaw słuchawkowy jest szcze­gólnie zalecany w środo­wiskach, w których występują inne rodzaje hałasu.
 • Zalecamy korzystanie z przeglą­darki Chrome. Wymagana jest aktualna przeglą­darka inter­netowa, taka jak Google Chrome, Microsoft Edge (2020) lub Mozilla Firefox. Internet Explorer i stara przeglą­darka Microsoft Edge nie działają.
 • Kliknij link z zapro­szeniem z wiado­mości e‑mail, a zosta­niesz przenie­siony bezpoś­rednio do sali konferencyjnej.Być może będziesz musiał chwilę poczekać, zanim organizator spotkania pozwoli Ci wejść do sali konferencyjnej.

Tablety czy smartfony

 • Stabilne łącze inter­netowe (LTE lub WLAN)
 • Tablet lub smartfon z przednim aparatem
 • Zestaw słuchawkowy, słuchawki lub głośniki. Zestaw słuchawkowy jest szcze­gólnie zalecany w środo­wiskach, w których występują inne rodzaje hałasu.
 • Do Jitsi potrze­bujesz aplikacji Jitsi z Apple App-Store lub ze sklepu Google Play Store.
 • Możesz kliknąć link zapro­szenia bezpoś­rednio w wiado­mości e‑mail, a następnie zosta­niesz połączony bezpoś­rednio z wcześniej pobraną aplikacją Jitsi.

Gdy dołączysz do konfe­rencji, przeglą­darka lub aplikacja poprosi o zezwo­lenie na dostęp do kamery i mikrofonu. Powinieneś zezwolić na oba, w przeciwnym razie żadne sensowne wideo­kon­fe­rencje nie będą możliwe.

Problemy z dostępem przeglą­darki do kamery inter­netowej i mikrofonu

Podczas wchod­zenia na konfe­rencję może się czasem zdarzyć, że przeglą­darka nie ma pozwo­lenia lub dostępu do kamery inter­netowej (kamery i mikrofonu). Co może pomóc: zamknij przeglą­darkę, otwórz ją ponownie i ponownie wejdź na konfe­rencję. Lub kliknij kłódkę w pasku adresu przeglą­darki, włącz upraw­nienia do kamery i mikrofonu. Mogą się różnić w zależ­ności od aktualnej wersji przeglądarki.

Infor­macje ogólne

 • Przed spotkaniem wideo przetestuj swoją kamerę inter­netową, głośniki i mikrofon.
 • Zaloguj się około 5 minut przed rozpo­c­zęciem spotkania wideo i w razie potrzeby poczekaj, aż organizator pozwoli Ci wejść do sali konfe­ren­cyjnej. W przypadku jakich­kolwiek problemów skontaktuj się z osobą kontaktową telefo­nicznie lub mailowo.
 • Wyjaśnij na początku: Jakość audio i wideo: OK?
 • Zwróć uwagę na wystar­c­zające, pośrednie oświet­lenie; Unikaj światła z tyłu
 • Jeśli to możliwe, umieść aparat na wysokości oczu
 • Przygotuj notatnik/tablet i długopis do notatek
 • Krótkie przerwy w odtwarzaniu dźwięku i obrazu są całko­wicie normalne. Jeśli jednak kilku uczest­ników ma trwałe problemy, należy wyłączyć trans­misję wideo lub wznowić spotkanie.
 • Jeśli Twoje wymagania techniczne nie pasują, skontaktuj się z osobą kontaktową z e‑maila, korzystając z podanych danych kontakt­owych, znajd­ziemy alter­na­tywny sposób komuni­kacji z Tobą.

Żadne nagrania spotkania wideo nie są zapisywane.

Zapoznaj się również z naszą polityką prywat­ności dotyczącą prowad­zenia spotkań wideo: Oprogra­mo­wanie do wideo­kon­fe­rencji z infor­macjami o ochronie danych (wideo­kon­fe­rencje)