Nasze usługi dla firm

Nasza misja:

Zadowoleni pracownicy = zadowoleni klienci

Jakość

Jakość

Naszym celem są długo­ter­minowe relacje. Ponieważ można to osiągnąć tylko dzięki zadowo­lonym klientom, jakość naszych usług ma nadrzędne znaczenie: najlepsze możliwe wsparcie jest tak samo jego częścią, jak wyłączne korzystanie z profes­jo­nalnie wykwa­li­fi­kowanego i nieza­wodnego personelu.

Orientacja na klienta

Orientacja na klienta

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby optymalnie odpowiedzieć na indywi­dualne wymagania naszych klientów. Dlatego prowadzimy z Tobą otwarty dialog. A ponieważ chcemy ciągle się rozwijać i stawać się coraz lepszymi, czekamy na Wasze konstruk­tywne opinie.

Bezpiec­zeństwo

Bezpiec­zeństwo

Nasi klienci powinni czuć się bezpiecznie w relacji bizne­sowej. Dzięki stabilnym warunkom umownym zapew­niamy trwałą relację opartą na zaufaniu. Jest rzeczą oczywistą, że przestrz­egamy w 100% obowią­zu­jących przepisów prawa i posta­nowień układów zbiorowych.

Corporate Gover­nance (ład korporacyjny)

Corporate Gover­nance (ład korporacyjny)

Długo­ter­minowy sukces gospodarczy nie jest możliwy bez przestrz­e­gania podsta­wowych wartości. Walter-Fach-Kraft działa w sposób przejr­zysty i zrówno­ważony, uwzględ­niając interesy wszystkich zaangażo­wanych we współpracę.

Sąsiedztwo

Sąsiedztwo

Znamy regio­nalne rynki i specyfikę. Dyspo­nując blisko 25 oddziałami w ogólno­pol­skiej sieci, jesteśmy bardzo blisko Państwa: osobisty kontakt i zaangażo­wanie w interesy naszych Klientów stanowią podstawę naszych usług. Kiedy mówimy klienci, mamy na myśli również naszych pracowników.