Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Walter-Fach-Kraft GmbH & Co. KG (dalej zwana: Walter-Fach-Kraft)
Leipziger Strasse 171
D-36039 Fulda
Niemcy
e-mail: info@walterfachkraft.de
Telefon: +49 (0)661/25020-0
Faks: +49 (0)661/25020-20

Kontakt z zakładowym inspektorem ds. ochrony danych osobowych Walter-Fach-Kraft jest możliwy pod następującym adresem:

Kircher Datenschutz
Telegraphengasse 1
36037 Fulda
Telefon: +49 661 / 960906-36
e-mail: KIRCHER@DATENSCHUTZ-KANZLEI.COM

Nasza polityka prywatności znajduje się tutaj

Walter-Fach-Kraft informuje Państwa, że na potrzeby wolnych stanowisk Państwa dane są zapisywane w bazie danych w celu dalszego przetwarzania.

Niniejszym wyrażam zgodę na gromadzenie przez Walter-Fach-Kraft moich danych osobowych, które przekazałem w ramach całego procesu rekrutacyjnego, po zakończeniu danego procesu rekrutacyjnego, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, maksymalnie przez okres sześciu miesięcy. Ponadto wyrażam zgodę na to, by przekazane przeze mnie dane osobowe były przetwarzane w celach wypożyczenia pracownika i / lub pośrednictwa w zakresie rekrutacji pracowników i w związku z tym były przekazywane zwłaszcza do klientów lub interesantów Walter-Fach-Kraft.

Walter-Fach-Kraft będzie poszukiwała dla mnie zajęcia w charakterze pracownika tymczasowego lub kandydata w pośrednictwie w zakresie rekrutacji pracowników. W tym celu partnerzy Walter-Fach-Kraft muszą uzyskać określone informacje oraz dane osobowe dotyczące mojej osoby. Moja zgoda na przekazywanie odnosi się do danych dotyczących moich kwalifikacji oraz czynności pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł danych, które Walter-Fach-Kraft zebrała w sposób dozwolony w ramach procesu rekrutacyjnego.

Oświadczam, że udzielam niniejszej zgody dobrowolnie. Zostałem poinformowany, że w każdej chwili mogę wycofać moją zgodę ze skutkiem na przyszłość i Walter-Fach-Kraft nie będzie dłużej uprawniona do wykorzystywania moich danych osobowych. W każdej chwili mogę wycofać w formie pisemnej moją zgodę udzieloną Walter-Fach-Kraft.

Sprzeciw

Walter-Fach-Kraft poinformowała mnie o tym, że w każdej chwili mogę sprzeciwić się przetwarzaniu moich danych osobowych. Sprzeciw ten może zostać wyrażony wobec Walter-Fach-Kraft w formie pisemnej. Walter-Fach-Kraft  ma prawo do przetwarzania danych do momentu wpłynięcia sprzeciwu.

Jestem poinformowany o moim prawie do zażądania informacji w zakresie przetwarzanych danych osobowych, zwłaszcza informacji dotyczących:

  • celów przetwarzania
  • kategorii danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu
  • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały lub zostaną jeszcze ujawnione moje dane osobowe
  • planowanego okresu czasu, dla którego zapisywane są moje dane osobowe, ewentualnie kryteria decydujące o ustalaniu takiego terminu
  • przysługującego mi prawa do korekty lub usunięcia dotyczących mnie danych osobowych
  • ograniczenia przetwarzania przez podmiot odpowiedzialny
  • obowiązywania prawa do złożenia zażalenia w instytucji nadzorującej (poststelle@bfdi.bund.de)